MEDISINSK RYNKEBEHANDLING

Bilde botox.jpg

Linjer og rynker i ansiktet er normalt når man når en viss alder, og de gir personen karakter, og er et tegn på at man har levd et liv. Å behandle linjer og rynker i ansiktet er en kunst hvor målet er et naturlig uttrykk. Du skal stråle og være den beste utgaven av deg selv, ikke se kunstig og behandlet ut.

Under en uforpliktende og kostnadsfri konsultasjon vil du få en vurdering av din hud og hvilken effekt du kan forvente, samt prisoverslag.

Hvordan virker botulinum toxin?      
Botulinum toxin er et medisinsk virkestoff som gjør at muskulatur slappes av for en lengre periode.  Deretter gjenvinnes muskelkraften gradvis til normal kraft. I mellomtiden sørger den reduserte muskelkraften for eksempel i pannen, til at den overliggende huden glattes ut og rynker forebygges eller reduseres.

Hvor lenge virker behandlingen? 
Det tar 3-5 dager etter injeksjonen før virkningen begynner å merkes, og opptil 3 uker før full effekt. Etterhvert reduseres virkningen gradvis, slik at det meste av muskelkraften er gjenvunnet etter ca 4-5 måneder. Dette kan allikevel variere fra person til person, og enkelte har virkning både kortere og lengre tid. Siden muskulaturen i området er svak fordi den er så lite brukt, vil det også ta tid å «trene» den opp igjen.

Rekvisisjon fra Medivas lege før første behandling
Siden Botox er en reseptbelagt medisin, rekvireres den av klinikkens lege før første behandling. Du vil da få godkjenning til videre behandlinger hos sykepleier. Ved senere behandlinger trenger du ikke ny rekvisisjon innenfor en gitt periode.

Hvordan foregår behandlingen?
Området som skal behandles fotograferes og punktene tegnes inn med vaskbar tusj. Før injeksjonen blir huden desinfisert med sprit. Selve behandlingen tar bare noen minutter. Man vil kjenne de små stikkene som litt ubehagelige, men ikke spesielt smertefulle. Om man ønsker det kan man få bedøvelseskrem på før behandlingen. De fleste går tilbake på jobb rett etterpå uten at stikkene synes. Virkningen kommer gradvis etter ca. 3-5 dager.

Svettebehandling
Medisinen kan også injiseres i armhulene, panne, hodebunn, lyske, og håndflater for effektivt å redusere overdreven svette. Behandlingen foregår ved at man injiserer virkestoffet med en tynn kanyle like under huden i området man er plaget. Virkningen kommer etter 1-2 uker, og kan vare i 3-8 måneder.

Anspente kjever/tyggemusker
Botox kan injiseres i tyggemusklene for å redusere spenninger, smerter og tanngnissing. Behandlingen vil også gjøre en overutviklet muskel mindre i størrelse, noe som kan gi en smalere og mer harmonisk ansiktsform. Tilbudet om gratis etterfylling gjelder ikke ved hodepine og svettebehandling, og anspente kjever.

Hvor ofte kan man la seg behandle?
Hvis man ønsker optimal og god virkning bør man gjenta behandlingen så snart muskelkraften begynner å komme tilbake. Ved gjentatte behandlinger ser man ofte at virketiden blir lengre.  Noen tar behandling kun om våren når lyset er skarpt og man myser og anstrenger muskulaturen rundt øynene mye. Virkningen vil da ofte vare utover sommeren. Andre kommer 2-4 ganger i året.

Under en kostnadsfri konsultasjonstime vil du få råd om hvordan din behandling kan planlegges.

Hvilke bivirkninger kan forekomme?
Vanligvis er behandlingen helt uten bivirkninger.  Noen kan oppleve ømhet, rødhet og eventuelt små blåmerker etter de små stikkene. Dette går fint tilbake av seg selv etter noen dager.

Svekkelse av nærliggende muskler forekommer sjeldent. Enkelte personer som behandles nær øynene og i pannen, kan forbigående få følelsen av litt tyngre bryn eller tyngre øyelokk. Det er beskrevet i medisinsk litteratur svært sjeldne tilfeller av at øyelokksmuskulaturen svekkes av nærliggende injeksjoner, slik at øyet ikke kan åpnes tilstrekkelig på noen uker.

De første dagene etter behandlingen kan noen få oppleve litt hodepine, eller lette influensasymptomer. Svelgeproblemer er beskrevet som en svært sjelden komplikasjon til botoxbehandling, og forekommer spesielt ved injeksjoner i halsområdet og hos personer med svekket svelgeevne.

Kan jeg komme til kontroll?
Ja, det er vårt mål at du blir fornøyd med behandlingen. Derfor er det viktig at du får den dosen som passer akkurat for deg. Ved første behandling settes derfor en forsiktig dose. På etterkontroll etter ca 14 dager vurderes det påfylling hvis behov. Slik forebygges bivirkninger og resultatet blir så bra som mulig. Ved senere behandlinger er etterkontroller fortsatt et tilbud, men sjelden nødvendig.

Kontroller og påfyllinger ved behov innen 1 måned er gratis!

Hva skjer hvis man velger å slutte med behandlingen?
Det er en myte at «alt faller sammen» i ansiktet når man slutter med Botox. Når man ikke gjentar behandlingen, vil muskelkraften gradvis gjenvinnes og man vil kunne rynke huden som før. Man kan si det slik at man stopper tiden så lenge Botox virker, så snart virkningen går ut starter tidens tann i huden igjen.

Hvem kan ikke behandles?
På Mediva behandles du ikke hvis du:

  • har sår eller infeksjoner i behandlingsområdet

  • har feber eller nedsatt immunforsvar

  • har allergi for botulinumtoxin eller albumin.

  • har sykdommer som myastenia gravis, ALS og andre alvorlige nevromuskulære lidelser.

  • er gravid eller ammende

  • er under 20 år (unntak kan gjøres i samarbeid med lege og evt. foreldre ved medisinske tilstander)

Er du usikker på om behandlingen er rett for deg?
Ta kontakt for spørsmål eller en gratis og uforpliktende konsultasjonstime via mail eller på telefon.